Sản phẩm

Motor sàng biên
Hộp điều khiển sàng biên
Nguồn AC&DC
Nguồn AC&DC
Nguồn AC&DC
Thắng/Ly hợp từ
Động cơ DC 400W/1100W
Board DC 400W/1100W
Bộ điều chỉnh lực căng
Biến trở 10 vòng
Biến trở 10 vòng
Biến trở 10 vòng
Hỗ trợ trực tuyến
Thời gian làm việc : 7h30 - 17h thứ 2 đến thứ 7.
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Xin trân trọng cảm ơn!
0908897168
Bộ Phận Kinh Doanh:
Mr. Đức 0967 383 126
Mr. Hiếu 0909 641 490
Mr Ân 0903897168
Mr Hảo 0908236168
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Mr Doanh 0908 767 168
Mr. Danh 0909 876 618
Mr Đức 0972 076 424
P. Kỹ thuật 0987384168
Bộ phận kế toán: